Váhy: charakteristika znamení

Tiché i výrazné, skromné i chamtivé – Váhy neustále na miskách vah

Ošemetné znamení plné protikladů, úskalí i nečekaných překvapení, to vás může potkat při kontaktu s Váhami, kteří jsou velcí intelektuálové, ale když přijde na věc, tak i skryté primadony. Horoskop Váhy předurčuje plout s davem a v srdci snít o slávě, milují obdivovat krásu a u toho hledat své vlastní chyby. Jak s nimi naložit, abyste ustáli jejich věčnou snahu o harmonii v životě i pocitech?

Základní údaje o Váhách

Váhy patří k nejspolečenštějším a nejšarmantnějším znamením vůbec. Jejich živlem je vzduch a jsou pod záštitou planety Venuše. Patří sem všichni lidé narození v rozpuku školního roku mezi 23. zářím a 23. říjnem.

Přestože mluvíme o povaze mužské, jejich barvy jsou v něžné kombinaci růžové a světle modré, případně indiga. Jejich vyvoleným dnem je (jak by většina populace potvrdila) pátek. Opačné znamení k Váhám tvoří Beran. Kameny, které byly Vahám přisouzeny, nesou povětšinou další ze ženských tónů. Patří mezi ně turmalín a akvamarín, rubín, růženín a perly. Splést se nemůžete ani s modrým topasem.

Vyvážená povaha Vah

Férová hra, tvůrčí myšlení, analytické schopnosti, obrovská představivost a cit pro umění, tak by se dala ve zkratce shrnout povaha znamení Vah. Tito zrozenci jsou podle horoskopu Vah chodícím symbolem cti, ovšem nejsou nijak zvlášť průbojní a rádi se svezou na rozhodnutí ostatních. V komunikaci navozují příjemnou atmosféru, chovají se velmi citlivě, mají vybrané způsoby a rádi ctí hodnoty, které mají celoživotně vštípené jako ty správné.

Bohatství i morálka

Není výjimkou, že díky skvělému vychování spolu s pílí a sebekritikou vynáší horoskop Váhy do politických a vysokých společenských kruhů, kde se cítí dobře díky svému nadání pro diplomacii. Váhy umí všem vyhovět a rozhodně nemají problém se přiklonit ke kompromisu, jen aby je ostatní měli rádi.

Pravdu, lásku a krásu se snaží hledat ve všech životních oblastech, obklopují se luxusem a netají se svým silným estetickým cítěním. Lidé ve znamení Vah velmi dbají o svůj zevnějšek a první dojem nikdy nepodceňují. Horoskop Váhy učinil vnitřně velmi zahleděnými na fyzický vzhled.

Rozumné dítě na váhách

Dítě ve znamení Vah nepatří mezi ty nejrozpustilejší děti, potřebuje hlavně svůj klid a pohodu. Důležitost přikládá rodinným vztahům, u kterých potřebuje cítit oporu, pochopení a harmonii, jen poté se dokáže plnohodnotně rozvíjet.

Studánka moudrosti

Malé Váhy jsou moudré, chápavé děti, které se rády naučí novým věcem. Dokáží už od útlého věku rozumět problémům ostatních, takže nesoudí a rády poslouchají. Dokáží se samy zabavit na dlouhé hodiny a tiše si hrát. Mají obrazovou představivost, takže pro ně není tolik důležité dění venku, jako spíš uvnitř jejich hlavy. Čas strávený o samotě pro ně není ztrátou, ale požehnáním.

Horoskop Váhy potěší zejména rodiče, kteří si nejsou zcela jistí v kuchyni – patří totiž mezi nejvděčnější strávníky, kteří bez křiku a hádek dokáží pozřít jakýkoliv váš nepovedený kulinářský pokus, dobré jídlo náležitě ocení a pochválí.

Nikdy nekřičet

Co děti ve znamení Vah nesnesou, jsou hádky rodičů. Otevřené konflikty je ničí, raději se před nimi schovají. To může podle horoskopu Vah vést k deprivaci a prohlubovat uzavřenost dítěte. Tlak a stres obecně snáší velice špatně. Jakmile se na ně křičí, nebo musí myslet ve spěchu, jsou rozrušení a dělají chyby. Je proto nutné jim denní řád naplánovat tak, aby se zbytečně nedostávaly do situací, kdy nestíhají a jsou hnáni. Raději jim na vše dopřejte dost času, než abyste riskovali propuknutí úzkostí, které je budou stresovými situacemi provázet.

Rodiče Váhy

Váhy jsou klidnými vyrovnanými rodiči, kteří mají vštípenou nechuť ke konfliktům. Pokud se rodiče ve znamení Vah hádají, což nedělají rádi, není to nikdy před dětmi. Potomci jsou jejich nadějí i budoucností.

Vybavení do života

Své děti se snaží zabezpečit nejen materiálně, ale i duševně. Vštěpují jim lásku k tradičním hodnotám, úctě k rodině a respektu k ostatním. Přestože otcové ve znamení Vah mohou být zdrženlivější, co se týče dávání emocí najevo, pro své děti by udělali první poslední.

I matky nezůstávají s péčí pozadu – aby se její děti mohly dostatečně rozvíjet ve všech ohledech, snaží se jim najít spoustu tvůrčích a smysluplných činností, které jim pomohou objevit svůj talent a potenciál. Záleží jí na hře na hudební nástroj, fyzické zdatnosti i ručních pracích. Matka ve znamení Vah občas bývá k dětem tak vřelá, že by se láskou roztekla a jindy je zamlklejší a drží se zpět – podle horoskopu Vah vyvažuje své city pečlivě do rovnováhy.

V práci s lidmi ve znamení Váhy

Na pracovišti nepatří zaměstnanci ve znamení Vah mezi ty nejvýraznější, co musí mít vždy poslední slovo, ale pokud už se náhodou ozvou, díky svému charisma a vyrovnanosti si snadno získají pozornost celé kanceláře. Horoskop váhy vede k diplomacii, která je silnou stránkou.

Výhrou v loterii pro ostatní pracovníky, ať už nadřízené či podřízené, je zbabělost Váh. Nesnáší konflikty a mají strach jít do přímé konfrontace. Lidé ve znamení Vah se vždy snaží najít zlatou střední cestu v zájmu všech, ale především proto, aby se o svých závěrech nemuseli s nikým hašteřit.

Vyvážený nadřízený

Vedoucí ve znamení Vah se do vůdčí pozice nedostává ani náhodou, ani zcela nečekaně. Jeho vlastní píle, úsilí a svědomitost ho krůček po krůčku do křesla šéfa dostanou. Je spravedlivým nadřízeným, který soudí pomalu a moudře, konflikty jiných řeší zásadně ke spokojenosti všech, takže se žádný člen jeho týmu necítí ukřivděný. Na každé jednání se pečlivě připravuje, podklady má prostudované ze všech nejlépe a několikrát.

Váhy patří mezi rozvážné šéfy, které rozhodně neuvidíte na své podřízené křičet, práskat dveřmi, ani rozhazovat špatně odvedené úkoly po zemi. Klid a vyrovnanost Vah celý tým ocení ve chvíli, kdy jsou v úzkých – nadřízený ve znamení Vah zachovává chladnou hlavu. Horoskop váhy nečiní temperamentní a můžou působit zdánlivě stydlivě, ovšem jakmile dostanou na poradě slovo, stávají se neochvějnými. Problematice díky své pečlivosti rozumí nejlíp, znají argumenty a umí se vypořádat s nedostatky plánu.

Nevýrazný podřízený

Člen týmu ve znamení Vah je rozvážný, přesto inspirující a má spousty nápadů. Potřebuje však čas a prostor vypořádat se s tím, jakou cestu si pro plnění úkolů vybere. K plnění zadání přistupují Váhy tvořivě, kromě kreativního myšlení používají i logické úvahy a přesně se drží předem stanoveného rozvrhu.

Horoskop Váhy oceňuje důvěru, kterou od zaměstnavatele dostává a odvděčuje se kvalitně zpracovanými projekty, dodržováním termínů a přínosnou spoluprací s kolegy. Pracovníci ve znamení Vah umí dobře číst v ostatních a pomocí vnímání jejich nálady se přizpůsobují tempu a směru práce. Patří mezi ochotné a přátelské lidi, kteří nikdy neváhají nabídnout pomocnou ruku.

Váhy a pomíjivá hluboká láska

Že vám jiskra v oku charismatických Vah učarovala, ale nevíte, jak na ni? Vztah s Váhami není rozhodně krátkodobou záležitostí, naopak. Lidé ve znamení Vah netouží po úletech, románky na jednu noc nejsou jejich koníčkem a nedají se snadno svést. Víc než po fyzickém kontaktu a žhavém sexu touží po souznění duší, které je pro ně na mnohem vyšší úrovni a má mnohem hlubší základy, než povrchní lidské tužby.

Mír v duši i vztahu

Váhy touží po harmonickém vztahu, kde se nebudou muset potýkat s italskou domácností, výbušnými hádkami ani partnerovými aférami. Nevěra je pro ně stopkou, přes kterou se nikdy nedostanou. Lidé ve znamení Vah věří v osudovost a lásku navěky, jejich zlomenou důvěru tedy nemůže žádná omluva nahradit.

Nebýt sám

Lidé ve znamení Vah milují tiché souhře s druhým, klidné místo jako domov je pro ně prioritou, uklidňuje je určitý řád i svoboda, ale nesmí se ve vztahu cítit osamělí, protože ze samoty mají strach a vyhýbají se jí. Podle horoskopu Vah se potřebují cítit chráněné a vedené životem, osamělost není nic pro ně. Nesamostatnost, která tyto jejich potřeby provází, může leckomu připadat otravná a nežádoucí.

Pokud Váhám nic nechybí, jsou velmi citliví, empatičtí, obětaví a cítí za vývoj vztahu zodpovědnost. Horoskop Váhy vede hledat si vztah automaticky, potřebují ho k životu i vývoji.

Touha po komplimentech

Slabá stránka Vah je přelétavost. Váhy navzdory své mírné povaze touží být obdivovány a stát v záři reflektorů, i kdyby jen v záři jednoho člověka. Proto mají tendenci hledat si partnery, kteří pro ně budou zároveň fanoušky. Jakmile ale Váhy získají pocit, že nejsou dostatečně obletované, s nevyhovujícím partnerem se rozloučí. Horoskop Váhy povede na cestu pátrat po novém objevu, který je bude hýčkat.

Vlastnosti, kterými vás okouzlí:

  • Smysl pro spravedlnost
  • Přizpůsobivost
  • Takt
  • Logické myšlení
  • Potřeba harmonie

Vlastnosti, kterými vás okouzlí méně:

  • Nerozhodnost
  • Podbízivost
  • Nesamostatnost
  • Neupřímnost
  • Zbabělost

S kým by měly Váhy randit?

Do vztahu se Váhy hodí s energickými Blíženci, Střelcem, Lvem a Vodnářem. Berani Vahám sice motají hlavy pravidelně, ale víc než láska je v tom přitažlivost protikladů a fascinace. Aby si Váhy mohly začít s jinými Vahami, klade velké nároky na vyspělost obou jedinců – stačí malý zádrhel a jeden z partnerů nemusí situaci unést.

Do čeho by se žádné Váhy neměly pouštět, je navazování vztahu s Rakem a Kozorohem, kteří jsou pro Váhy nevhodní a nemají společnou budoucnost. Horoskop Váhy varuje před unáhlenými rozhodnutími ohledně těchto znamení.

Muž Casanova

Váhy muži jsou svůdníky první třídy, kteří jsou nejen romantici, ale především gentlemani. S ženskou dušičkou si velmi dobře rozumí, ví co říci a kdy, aby dosáhli svého. Umí zalichotit způsobem, jako žádné jiné znamení, zároveň se ale poohlížejí spíše po elegantnějších dámách s upraveným zevnějškem, než aby jako první hleděli na krásu duše.

Poznat se opravdově

Pro Váhy muže je velmi důležitá komunikace a interakce mezi partnery. Rádi se probírají vnitřním světem ostatních a touží mu porozumět. Váhy muži zbožňují tělo své partnerky a jsou vášnivými milenci. Na ženy bývají hodní a pozorní, ovšem nikdy se zcela nepodvolí, svůj malý osobní prostor nedají zadarmo.

Ale nemít nic na triku

Co může jejich protějšku pít krev? Váhy muži se neradi rozhodují, vlastně by rádi přenechali inciativu na ostatních. Přizpůsobit se cizímu návrhu jim činí menší potíže, než něco vymýšlet sami. Jejich nerozhodnost může někdy podle horoskopu Vah hraničit s leností a pasivitou, neboť díky svému praktickému uvažování řešení často sami vidí, ale Váhy muži odmítají jít s kůží na trh.

Žena kritička

Váhy ženy jsou přitažlivými stvořeními, které vás okouzlí svým vnímáním a touhou po kráse. Milují umění, přírodu a vše živé. Otevřené vztahy mezi lidmi jsou pro ni stěžejní a velmi oceňuje férové jednání, falší a přetvařováním si ji opravdu nezískáte.

Zdánlivě dokonalá

Váhy ženy splňují všechny předpoklady dokonalých partnerek, na jaké si vzpomenete – jsou něžné, milé, chápající, jemné a přívětivé. Ke svému partnerovi vzhlíží, snaží e mu pozorně naslouchat a nemají problém leccos obětovat pro blaho vztahu. Horoskop váhy nutí nikoho neomezovat svými zbytečnými výlevy, při snaze pomoci všem okolo často zapomínají, co že to vlastně samy chtěly udělat.

Ale s chybami

Přestože jsou soběstačné, od partnera Váhy ženy očekávají finanční zabezpečení a mile rády za sebe nechají zaplatit, protože je to podle nich norma. Jsou perfekcionistky a očekávají od ostatních maximum. Navzdory tomu jsou Váhy ženy nejisté a mají nízké sebevědomí – jejich fyzická krása, kterou obvykle disponují až moc, pro ně nic neznamená a rády se kritizují v zrcadle. Hledat chyby je jejich koníčkem, který jim partner musí neustále rozmlouvat.

3 Komentáře

Diskuze k článku

Zadejte svůj komentář
Zadejte své jméno