Kdy už to přijde: Jak spolehlivě vypočítat termín porodu?

Po překonání prvotního překvapení a radosti z otěhotnění se většina nastávajících maminek začne svět točit okolo blížícího se data – tím je termín porodu. Není divu, porod je velkým zlomem v životě ženy a po něm už nic nebude jako dřív. Zároveň je výpočet termínu porodu zásadní k určení věku dítěte a posuzování jeho velikosti a vývoje v děloze. Pokud by byl stanoven špatně, může mít nepříznivý dopad na celé těhotenství. Co si počít s datem, které na vás vychrlí kalkulačka termínu porodu, jaké existují metody, a jak si termín spočítat co nejspolehlivěji?

Těhotenství

Doba očekávání dítěte je pro každou ženu krásným období, během kterého sama na sobě vidí vývoj a růst dítěte, cítí první pohyby a netrpělivě očekává, kdy už si bude moci maličké pochovat v náručí. Stejně jako rostoucí bříško, i pohyby a ultrazvuková vyšetření ji o stavu dítěte po celou dobu informují. Standardní doba těhotenství je 40 týdnů, rozdělených na tři trimestry, z nichž každý trvá přibližně třináct týdnů.

Přesto se nedá zaručit, kdy tato životní etapa pro ženu skončí. Konec těhotenství totiž nemá dané žádné pevné hranice, protože přesnou dobu trvání těhotenství, která by byla univerzální pro všechny, nelze spočítat. Výpočet termínu porodu vám předem bohužel nemůže nijak zaručit, že vaše malé přijde na svět přesně v ten den.

Předčasný porod

Čeho se většina maminek obává, ale nezřídka kdy k tomu dochází, je předčasný porod. Zde vám bohužel žádný výpočet ani kalkulačka termínu porodu nepomohou. Životaschopnosti může dítě dosáhnout ukončeným 24. týdnem, pokud váží alespoň 500 g a je u něj viditelná srdeční akce, ovšem u předčasného porodu hrozí obrovské množství rizik. Je třeba matce podávat léky na dozrávání plic dítěte, které se musí užívat až do třicátého čtvrtého týdne života dítěte. Dítě samo se pak musí umístit do inkubátoru, kde získá čas a správné prostředí potřebné k dovyvinutí. Čas, o který bylo v děloze ochuzeno.

Navzdory tomu, že je v České republice možné v tomto věku dítě porodit, rozhodně to neznamená, že je to pro něj (ani pro vás) bezpečné, neboť jeho vývoj není ani zdaleka ukončen.

Nečekejte zázraky

Pokud se vám předčasný porod vyhne, existuje hned několik metod, jak se k termínu řádného porodu dopočítat. Přestože po tom sama budete jistě pátrat víc než jednou a dostanete výpočet termínu porodu od vašeho gynekologa, lékaři upozorňují, že jen málo, přesněji jen pár procent dětí se narodí přesně ve stanoveném termínu, protože datum porodu závisí na mnoha okolnostech, jako jsou zdravotní stav dítěte i matky, případné plánování císařského řezu, a na mnoha komplikacích, které mohou nastat během těhotenství.

Proto si nedělejte přílišné naděje, že budete rodit přesně v předem určený den, která vám kalkulačka termínu porodu ukáže, a neplánujte si magické datum, ať se vyhnete případnému zklamání, pokud budete máma o tři týdny dřív nebo později. Výpočet termínu porodu je skvělá pomůcka co se týče posuzování dítěte a jeho vývinu během těhotenství, ale nejedná se o zákon vytesaný do kamene.

Miminka se nemůže dočkat každá nastávající maminka, proto porod netrpělivě vyhlíží

Mnohem dříve?

Od 30. týdne těhotenství obvykle dítě zaujímá polohu hlavičkou dolů, která je ideální k porodu, a od 36. týdne bývá už plně vyvinuté. Hlava a hrudník dítěte mají přibližně stejný obvod, jemné ochlupení lanugo na těle dítěte mizí, kůže se napíná a má růžovou barvu. Dítěti rostou nehtíky a přesahují už přes špičku prstů. Dokončený je i vývoj pohlavních orgánů.

V tomto stádiu je dítě donošené a připravené se kdykoliv narodit. Zdravotníci proto označují za narozené v termínu všechny děti, které přijdou na svět mezi 38. a 42. týdnem těhotenství.

TIP: Balte s předstihem!

Nespoléhejte ani na to, že budete rodit buď v termínu, nebo později. Může se snadno stát, že do porodnice zamíříte dřív, než jste čekala, proto si potřebné věci sbalte s předstihem, rozmyslem a v klidu, i když můžete mít pocit, že porod je ještě v nedohlednu. Vyhnete se tak kritické situaci, kdy se výpočet termínu porodu ukáže jako příliš optimistický, a vy se uprostřed noci ocitnete na sále jen s klíči a mobilem a ráno budete honit manžela po všech čertech, aby sehnal to či ono a pak se s ním budete hádat, až vám nesbalí podle vašich představ.

V zájmu zachování duševního zdraví všech zúčastněných si tedy sbalte během třetího trimestru tašku, která může stát v chodbě až do dne porodu. Jak to přijde, vezmete si jen osobní věci a jste připravená vyrazit! Donutíte tím sama sebe nejen začít brát porod jako reálnou rychle se blížící zkušenost, ale najdete si také informace o tom, co budete v porodnici skutečně potřebovat. A manželovi tím ušetříte nejednu trapnou zkušenost v drogeriích s prodavačkami, které mu budou muset radit ohledně vložek a odsávaček.

Metody výpočtu

Když už přistoupíte k vypočítávání data porodu, musíte vybrat z několika metod, které vám současný svět nabízí. Na rozdíl od pozorování pohyb dítěte, což se pokládá za metodu velmi nespolehlivou, můžete využít internetových kalkulátorů a vyšetření u doktora ultrazvukem.

1) Podle data poslední menstruace

Nejčastěji používaným způsobem, kvůli kterému se nemusíte vypravit na žádné vyšetření a zvládnete ho spočítat sama doma, neboť všechnu práci za vás odvede kalkulačka termínu porodu, je výpočet podle data prvního dnu poslední menstruace před početím. Zároveň se jedná o nejspolehlivější metodu, podle níž lze přesně zjistit termín porodu.

Pokud tento údaj známe, přičteme k prvnímu dni poslední menstruace 280 dní. Další variantou je k datu poslední menstruace přičíst rok, odečíst 3 měsíce a přičíst 7 dní.

Výpočet termínu porodu nemá za cíl zjistit, kdy došlo k oplodnění, neboť se předpokládá, že k němu došlo během následujících 14 dnů od menstruace. Vzhledem k 40. týdnům, které by mělo těhotenství trvat, je předpokládaným dnem porodu poslední den 40. týdne.

Vypočítat si termín je v dnešní době velmi snadné

2) Podle data početí

Druhou možností, ne už tolik obvyklou, je výpočet podle data početí. Nejedná se o tolik rozšířenou metodu, neboť páry plánující dítě obvykle nezjistí hned do druhého dne, že je žena v jiném stavu, a pokouší se pravidelně. Může se ovšem stát, že se jednalo o ojedinělou soulož a není tedy možné dojít k omylu, že by bylo dítě počato jindy.

Pokud tedy náhodou známe přesné datum oplodnění, přičteme k tomuto údaji 267 dní.

3) Podle ultrazvuku

Nejpřesnější a nejspolehlivější metodou na určení termínu porodu je výpočet podle poslední menstruace v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením na měření velikosti plodu, během nějž se odhaduje gestační věk dítěte.

Výpočet termínu porodu je možné provést s použitím měření pouze mezi 8. a 18. týdnem těhotenství, s tím že nejpřesnější výsledky poskytnou měření mezi 11. a 14. týdnem, na přelomu prvního a druhého trimestru. Většina doktorů tedy pracuje s vyšetřením, které se provádí v polovině nejpřesnějšího období, v týdnu třináctém. Čtvrtý měsíc je všeobecně pro dítě obdobím rychlého růstu – rostou pohlavní orgány, je tedy mimo jiné možné spolehlivě určit pohlaví dítěte.

Měření, která budou provedena po čtvrtém měsíci už nelze pokládat za směrodatná a neměla by se brát při plánování porodu v potaz.

Pokud měření ukáže stejný výsledek jako výpočet podle poslední menstruace, nebo je výsledek měření odlišný o méně než 7 dní, bude se porod dál plánovat tak, jak ho ukázal menstruační výpočet. Pouze pokud by výsledky měření na ultrazvuku byly s odchylkou o 7 a více dní oproti menstruačnímu výpočtu, bude lékař používat jako plánované datum porodu to, které ukáže jeho měření.

Kombinace těchto dvou metod (ultrazvuk + menstruace) se v současné době pokládá za nejspolehlivější z důvodu možnosti zachytit odchylky menstruačního cyklu, které mohou zkreslovat výpočty a měnit tak termín na špatný den. Jakmile se provede ultrazvukové vyšetření a stanoví se termín porodu v závislosti na tom, jak moc se blížil hodnotám podle poslední menstruace, neměl by se už v průběhu těhotenství měnit.

TIP: Lékaři si délku těhotenství zaznamenávají přesně, nejen na týdny. Pokud tedy ve své zprávě najdete číselný údaj ve formátu XY+Z, nemusíte být zmatená, gynekolog si pouze zapsal týden + dny. Například najdete-li v záznamu 20+2, víte tedy, že máte ukončený dvacátý týden a k tomu dva dny z jedenadvacátého. Jste tedy těhotná krásný 142 dní.

4) Podle pohybů

Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vypočítat termín podle poslední menstruace, což se při troše zdravotních komplikacích, absenci pravidelného cyklu a jiných úskalích může snadno stát, zbývá nám ještě poslední a nejméně spolehlivá metoda rozeznání doby těhotenství – podle prvních pohybů dítěte.

Tento způsob určení doby početí a tím věku dítěte vychází z toho, že první pohyby dítěte začíná matka pociťovat ve dvacátém týdnu. Bohužel je tato metoda na výpočet termínu porodu silně nespolehlivá tím, že k lékařským závěrům využívá pouze subjektivního vnímání matky, která může mít značně zkreslené pocity.

Ženy, které rodí poprvé, obvykle pohyby okolo dvacátého týdnu skutečně cítí, zatímco ženy, které už mají porod za sebou, vnímají díky předchozím zkušenostem pohyby klidně i o dva týdny dříve. Zároveň může záležet na citlivosti každé ženy a dalších individuálních faktorech, kvůli čemuž se tato metoda nepovažuje za směrodatnou.

Kalkulačka termínu porodu

Na internetu dohledáte velké množství kalkulaček, které vám pomocí výše uvedených metod spočítají termín, v jakém jste týdnu, jak velké a těžké je právě vaše dítě, v jaké fázi vývoje jsou jeho orgány, svaly, kostra i mozek.

Přestože kalkulačka termínu porodu dřív nebo později přitáhne k nahlédnutí každou rodičku (pravděpodobně v příští vteřině od toho, co zjistí, že je v jiném stavu), není výsledek na internetu neměnný. Pamatujte, že stejně jako u potvrzení těhotenství, i ohledně termínu porodu je primární návštěva gynekologa a konzultace s ním, neboť zná podrobnosti vašeho zdravotního stavu, stejně tak stavu dítěte, a dokáže vzít v potaz informace, kterého žádného kalkulátoru nenacpete.

Než proto začnete slavit či oplakávat, že budete Štědrý večer trávit v porodnici, ujistěte se u doktora, že se vy nebo kalkulačka termínu porodu nemýlíte.

TIP na závěr: Hlavně se nestresovat

Porod vám může vycházet na špatný termín, který se vám opravdu ale opravdu nehodí, ať z osobních důvodu, že manžel tou dobou musí odjet na druhý kontinent na služební cestu, či zdravotních, či bydlíte na samotě u lesa a máte strach ze závěji a neprůjezdných silnic, když budete rodit v lednu a do porodnice to máte dvě hodiny cesty.

Než ale budete půl roku vymýšlet krizový plán a sama sebe nervovat, poptejte se mezi kamarádkami a příbuznými, kdo z nich rodil přesně v termínu, jaký mu byl stanoven. Nebude jich moc, přestože výjimky se vždycky najdou. Ano, kalkulačka termínu porodu sice ukáže datum, které jí napoví tabulka, to ale neznamená, že v tu dobu skutečně rodit budete.

Snažte se si termín neurychlovat zbytečným panikařením a užívat si těhotenství a všechny pocity, které přináší. Soustřeďte se na sebe (dokud můžete), dbejte na správnou životosprávu, odpočívejte, relaxujte, těšte se na miminko a zbytečné starosti odsuňte na dobu, kdy bude akutní je řešit.

Koneckonců nikdy nevíte, jestli to zítra nebude mnohem horší, nebude vám špatně, nenastanou komplikace, nebudete muset do nemocnice dříve a pokud ještě někdy budete chtít (a moct) být těhotná. Doba očekávání trvá pouhých devět měsíců, což se sice zdá jako věčnost, ale uteče to jako voda – po ní už nic nebude jako dřív.

Diskuze k článku

Zadejte svůj komentář
Zadejte své jméno