Proč se deprese častěji vyskytují u žen?

Hovoříme-li o depresi, pak je to dlouhotrvající porucha psychiky, která je velmi závažná a je nutno jí začít řešit. Ve srovnání s muži mají ženy dvakrát větší pravděpodobnost vzniku a rozvoje depresí. Deprese jsou různě silné, vždy je však nutno se jimi zabývat a řešit je. Když jsou v počáteční fázi a neléčí se, mohou se rozvinout ve velmi silné deprese, které bude nutno řešit radikálně.

Muži nebo ženy?

Deprese se podle studií vyskytují až dvakrát častěji u žen než u mužů. Proč tomu tak je? Důvody nejsou tak prokazatelné a zcela jasné. Ovšem odborníci si myslí, že důvody mohou být biologické, částečně psychologické a částečně také sociokulturní. Někdy se jednotlivé důvody mohou krýt a prolínat.

Biologické důvody

V porovnání s muži mohou mít ženy silnější genetickou predispozici k rozvoji deprese. Ženy jsou navíc také více vystavovány kolísavým hladinám hormonů, například v době porodu, menopauzy a podobně právě tato období se spojují s depresemi, protože se zvyšuje riziko vzniku deprese.

Psychologické důvody

U žen dochází častěji k takzvané psychické ruminaci, což znamená, že mají tendence déle a častěji přemýšlet nad určitými věcmi, zaobírat se jimi a řešit je. Někdy je i takováto věc určitým krokem k rozvoji depresi. Muži často reagují se stoickým klidem na mnohé situace. Obecně jsou ženy vnímány jako ty, které do vztahů investují víc, než muži, což může ovlivňovat rozvoj a sklon k depresi.

Sociokulturní důvody

Ženy se obecně dostávají poměrně častěji do stresových situací než muži. Pracují stejně nebo podobně jako muži, nicméně se od nich ještě navíc očekává, že budou udržovat chod domácnosti, vychovávat děti nebo také, pokud je to třeba, pečují o rodiče. Ženy žijí, podle statistik, déle než muži a i to může být spojeno s depresemi. Ztráta partnera, osamělost, špatná tělesná kondice, to vše může vést k depresi.

S větší pravděpodobností také ženy častěji o depresi čtou a dozvídají se o ní od kamarádek či z jiných zdrojů. Rovněž častěji svůj zdravotní stav konzultují s lékařem a připustí si, že trpí depresemi. Muži bývají obvykle hrdí a problémy s psychikou si nechtějí připustit.

Diskuze k článku

Zadejte svůj komentář
Zadejte své jméno