Čínský partnerský horoskop: Co o vašich vztazích říká rok narození?

Vztahy jsou záležitost krásná, ale často také nadmíru komplikovaná. Je problém najít toho pravého, a jakmile ho máte, stále je zde otázka, zda se k sobě skutečně hodíte. A když už lidský rozum selhává, nahlédněte do horoskopu. I v něm se totiž může skrývat rada, doporučení, či prostý námět k zamyšlení. A jaký horoskop by vám k tomu mohl lépe posloužit než ten čínský? Podívejte se na něj s námi!

Všichni dobře známé tradiční partnerský horoskop odvíjející se od znamení zvěrokruhu, jeden takový dokonce najdete i na našem webu. Ovšem čínský horoskop využívá zvěrokruh vlastní. Každému roku je přiřazeno jedno z dvanácti znamení, zvířat, která se periodicky opakují – například tygr, buvol, zajíc a další.

Čínský horoskop – Proč je tak zajímavý?

Přestože je v našich končinách méně známý, je užíván beze změn v zemích Asie jako je Mongolsko, Korea, Tibet nebo Japonsko již po mnoho let. Určité země zasazují do čínského horoskopu své vlastní obměny, kupříkladu Vietnamci nemají králíka, nýbrž kočku, a Kazaši zase draka nahrazují hlemýžděm a tygra irbisem. Je doloženo, že jej využívali i Hunové.

V širším, a o něco více odbornějším pojetí, se čínský zvěrokruh kombinuje s elementy. Dvanáctiletá perioda zvěrokruhu se dává dohromady s pětiletou periodou elementů a dvouletou nábojů. Elementy jsou oheň, voda, země, dřevo a kov, zatímco náboji se rozumí známé prvky jin a jang. Podle čínského horoskopu je tedy každý člověk ovlivněn nejen znamením, které danému roku vládlo, ale také nábojem a elementem. To vše dohromady vytváří jedinečný pohled na vlastnosti jeho osobnosti. My se zde ale budeme zabývat zjednodušenější verzí.

Partnerské vztahy dvanácti znamení

Není pochyb o tom, že se všech dvanáct znamení mezi sebou vzájemně ovlivňuje a každé toto spojení je velmi jiné. Mezi znameními je zkrátka odlišná dynamika, ať už se bavíme o dynamice pracovní, v běžných životních situacích, nebo právě o té partnerské. Při výběru partnera proto není na škodu vědět, kam na škále dvanácti znamení spadá dotyčný.

Provázanost znamení vám může také napovědět, proč například s někým vycházíte lépe, je vám více sympatický než někdo jiný. Jestliže se sejdou dva navzájem si vyhovující partneři, budou jejich znamení společně žít v prosperitě a harmonii, bude jim umožněno vzájemně vzkvétat. Takový vztah má samozřejmě potenciál růst a budovat se po celý život.

Jaké jste čínské znamení?

Než se skutečně zanoříme do problematiky, bylo by dobré se své a partnerovo znamení dozvědět. Nevíte-li jej, pomůže vám tento přehledný seznam.

 • Krysa – 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936
 • Buvol – 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937
 • Tygr – 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938
 • Zajíc – 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939
 • Drak – 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940
 • Had – 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941
 • Kůň – 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942
 • Koza – 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943
 • Opice – 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944
 • Kohout – 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945
 • Pes – 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946
 • Vepř – 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Znamení Krysy

Krysy jsou dobře známé tím, že by se pro svého milovaného třeba rozkrájely. Jsou romantické a velice jim ubližuje, jestliže jejich láska není opětovaná a adekvátně projevovaná nazpátek. Láska je totiž pole, kde se Krysa dokáže velice dobře realizovat a projevit se naplno, ať už vášnivě, či s žárlivou nenasytností.

Ideální kombinací bude pro Krysu Drak, s nímž by mohla získat jistotu a stabilitu, zároveň také nadhled a schopnost udržet rovnováhu mezi rozumem a city, jak v životě, tak ve vztahu. Stejně tak Had může být Kryse svou moudrostí a ladností ku prospěchu a držet tak společný vztah na příjemné, harmonické rovině. Úspěšný vztah může Koza nastolit i s Buvolem.

Naopak negativně by působil Kůň svou nezávislostí, která by přinesla akorát bouři emocí a konečný žal, nebo Koza, která by nebyla schopná dávat Kryse tolik lásky, kolik potřebuje, a spíše by jí energii ubírala.

Znamení Buvola

Pro Buvola je láska zábavou, hrou smyslů, ale bývá v ní zároveň upřímný a city drží na uzdě. Nejedná se o romantické znamení, přesto dokáže být neméně smyslné a něžné. Jakékoliv triky, pletky a výbuchy vášně jsou mu cizí, nevyžívá se v nich a snaží se jim vyhnout. Do lásky tak vnáší element rozumu, někdy až příliš, což může ve vztazích působit problémy. Velice špatně snáší nevěru.

Pro úspěšný vztah potřebuje Buvol se svým partnerem sdílet životní zásady a hodnoty. To by mohl najít u Kohouta, který vnese do vztahu nějakou tu spontánní radost, také Zajíc nebo Vepř mají pro život s Buvolem dobré předpoklady.

Naprostý nesoulad bude naopak panovat v případě spojení s Drakem, které se vzájemně takřka vylučuje. Štěstí by Buvol neměl hledat ani u Kozy, která by mu mohla značně pocuchat nervy svojí vrtošivostí.

Znamení Tygra

Ve vztazích jsou Tygři schopni prožívat mnohá milostná dobrodružství, neboť jsou otevření citu a jemnosti. Těžko ale v lásce skutečně hledají štěstí, neboť jejich nároky jsou mnohdy až příliš vysoké. Ideálního partnera budou hledat obtížně, ale určitě by se měli rozhlédnout po někom, kdo jim bude naslouchat. Tygr se ve vztazích musí naučit, kdy se vyplatí setrvat, a kdy je naopak čas odejít.

Tygrům se vyplatí jít do vztahu například s Koněm nebo Drakem, který je dostatečně silný a vyrovnaný. I Vepř, v případě, že si individuálně kápnou do noty, by mohl pro Tygra být výborným partnerem. Kůň Tygra může podnítit k činům a zároveň odhadnout jeho potřeby a rozpoložení, což z nich činí výbornou kombinaci.

Komu by se naopak měl Tygr vyvarovat, jsou Had a Buvol. S Hadem nenalezne pochopení a Buvol by nebyl šťastný s Tygrem – Tygrova houževnatost by nemusela být příznivou.

Znamení Zajíce

Pokud jde o partnerské vztahy, je Zajíc jedním z nejzdvořilejších a nejelegantnějších znamení. Cení si stylu a dobrého vychování, taktéž neodmítne cokoliv luxusního. Je výborný ve vytváření teplého, vřelého domova.

A s kým by tento domov měl tvořit? Ideálně s Kozou. Společnou materiální filosofii provází pochopení a touha po společenském vyžití, kterou by Zajíc mohl ostatně sdílet i s Vepřem.

Nevhodnými kandidáty jsou naopak Kůň, Kohout nebo Tygr. Ani jedno z těchto znamení nesdílí stejné rodinné hodnoty nebo přístup jako Zajíc, v případě Tygra by se jednalo snad až o přemíru energie. Kohout a Zajíc jsou na sebe v mnoha případech vyloženě alergičtí.

Znamení Draka

Na první pohled by se mohlo zdát, že Drak není příznivcem dlouhodobých vztahů a raději vyhledává jednoduché, prosté románky. Opak je pravdou, pro Draka je láska základem jejich rodinné pohody, ale vyžaduje dostatek svobody a porozumění pro realizaci své osobnosti. To nezvládne jen tak někdo.

Nejpříznivějším partnerem je pro Draka nepochybně Opice, ať už se jedná o lásku, nebo o práci. Propojení ambicí a moudrosti je nebezpečná kombinace a kupodivu velice dobře funguje i na poli lásky. Krysa je taktéž skvělým protějškem, se kterým může Drak zazářit a spolu s ním i Krysa samotná.

Na sto honů by se měl Drak vyhnout Psovi. Pes by Draka jenom brzdil v rozletu a srážel jeho energii dolů, stejně tak partnerství Draka s dalším Drakem nebývá na dlouho a v tomto partnerství se často vyskytují lži a různé přetvářky.

Znamení Hada

Had je znamením nedůvěřivým, a nejspíš ví proč. Sám má sklony k nevěře a menším podvodům ve vztahu, proto je někdy partnerství záležitostí komplikovanou a vyžaduje sebeovládání a pevné rozhodnutí. Je důležité zvolit partnera, se kterým se potenciál hádek sníží na minimum a bude naděje pro šťastný vztah.

Takovým protějškem může být Buvol. Hadovi dokáže imponovat a přesvědčit ho tak, že stojí za to se jejich společnému vztahu věnovat. I osobitý Drak nebo Kohout by mohly být dobrou volbou, v některém případě i smířlivější Zajíc s citem pro pohodu.

Špatnou volbou se pro Hada jeví Tygr. Těžko se budou chápat, hodnoty spolu nesdílejí, ale snad nejhorší možnou kombinací je pro Hada Vepř, který by jej akorát obracel k tomu, čemu se Hadi musí tak usilovně bránit.

Znamení Koně

Kůň je znamení nestále, často divoké a nevyzpytatelné, které bere lásku útokem jako neřízená střela. Chce prožívat, sbírat zkušenosti a nespokojí se jen tak s něčím. Pozitivní je naopak nadšení a pozornost, kterou Kůň svým partnerům a rodině dokáže věnovat. Jako plamen vášně, i jeho láska je neméně hřejivá.

Tygr je pro Koně naprosto jasnou volbou. Společně sdílí živorodou povahu a sednou si ve většině oblastí života, navzájem se chápou a mohou se nadále inspirovat, rozvíjet po boku toho druhého. I Pes by mohl být oním vyvolením, jestliže oběma bude dopřána volnost.

Nevhodné jsou zde Krysy, Buvoli a Zajíci. Společná řeč a dynamika by zde vázla.

Znamení Kozy

Koza je ve většině případů ráda, má-li se o koho v životě opřít a na koho spolehnout, nutností tedy bude silný partner, který vydrží oporou být. S takovým partnerem se koza může změnit v hřejivou, přívětivou bytost schopnou silných citů. Je pro ni také velice důležité její zázemí a jistota domova.

Trefou do černého by mohl být Tygr – optimista, nebo Vepř. I Opice by mohla poskytnout tolik kýženou jistotu, jestliže spolu najdou řeč a směr, kterým se budou chtít ubírat.

Buvol by naopak Kozu příliš nepodpořil, stejně tak i Pes. Krysa naopak nesdílí takovou potřebu po domácí jistotě jako Koza a to by bylo předmětem mnoha konfliktů.

Znamení Opice

Nemusí se to na první pohled zdát, ale většina Opic touží po rodinném štěstí a radosti z mateřství. Přesto je na druhou stranu velice inteligentní, mazaná, a ve vztazích si dokáže poradit a jednoznačně říct, co chce a po čem touží. Je ráda, když je tou, která vztah vede. Minimálně se tak pro svou spokojenost musí cítit.

Dobře bude vycházet s Drakem, kde právě takový pocit bude převládat, nebo Krysa, která může v Opici najít zalíbení a určitou fascinaci, což může vést ke krásnému vztahu a společně objeveným vášním. Taktéž Buvol může být příjemným společníkem.

Vychytralost u Hada naopak způsobuje, že je tím nejméně vhodným kandidátem, budou se snažit jeden druhého překonat, často na úkor jejich společného štěstí. Ani Tygr není šťastnou volbou, společné soužití by bylo velice bouřlivé a bolestivé pro oba.

Znamení Kohouta

Ačkoliv sám nemusí chtít, dokáže být Kohout velmi panovačný, a navíc také nevyzpytatelný partner. V ostatních může probouzet neklid, nejistotu, a původní laskavost se snadno může změnit v tyranii. Potřeba je zde klid, pochopení a smířlivost, která by dokázala Kohouta zvládnout.

Ideálem se na tomto místě jeví Buvol. Mají společné ideály, touží po jistotě a dokážou na vztahu úspěšně a trpělivě pracovat. Kohout také dokáže Buvola vytrhnout z jeho denní rutiny, vybočit, ozvláštnit společný život. Kohout si bude rozumět i s vtipným Hadem nebo Drakem, který by jej následoval až na konec světa.

Jak to platí i u skutečných kohoutů, dva na jednom smetišti se zkrátka nesnesou, ale ani Zajíc není šťastná volba. Oba mají velice odlišné pohledy na svět.

Znamení Psa

Pes není znamením, které by se mohlo pyšnit trpělivostí, naopak, často je nervózní a svoje problémy si vytváří sám, a to i ty v partnerském vztahu. Může být šťastný jen s někým, kdo se nad tyto jeho manýry dokáže povznést a dá mu pocítit klid v lásce.

Ideálním partnerem do nepohody je jednoznačně Tygr, který jej dokáže přimět popustit uzdu a život si více užívat. Bude Psa podporovat v jeho počínání a ukáže mu, že ať jde o cokoliv, není třeba se být. Mír zavládne i mezi Psem a Zajícem nebo společenskou Krysou.

Rozumět si Pes nebude s Hadem ani Kohoutem, škodit by mohl také Drak, který pro Psa zkrátka nemá pochopení.

Znamení Vepře

Vepř je milujícím tvorem, bohužel také naivní. Jeho upřímnost ho často zavede do mnohých problémů, lehce se ve vztahu spálí, podléhá mnohým zklamáním svých nenaplněným očekáváním. Potřebuje tedy partnera, se kterým bude mít nejen mnoho společného, ale se kterým získá i jistotu.

Takovým partnerem by mohl být Zajíc, který mu poskytne vřelý cit, nebo Koza, pokud jí dokáže odpustit její občasné rozmary. Prostor pro životní lásku je možné najít i u Tygra, jestliže zaujme dominantní postavení.

Opice a Had nejsou vhodnými kandidáty, jejich životy se málokdy protnou a mohli by si leda tak ublížit, ať už na jedné nebo na druhé straně.

Přestože horoskopy jsou tu už dlouhá léta, myslete na to, že nemají patent na pravdu. Důležité je, jak se se svým partnerem cítíte a pokud je vám společně dobře, žádný horoskop vám nemá právo říkat, zda k sobě patříte či nikoliv. A my vám to můžeme jen ze srdce přát!

Diskuze k článku

Zadejte svůj komentář
Zadejte své jméno