Bojíte se rakoviny kůže? Poznejte nejprve její příznaky

Rakovina obchází poslední dobou lidstvem jako největší neléčitelný strašák, ze kterého mají strach od teenagerů, přes dospělé až po seniory. Rakovina kůže patří k těm méně závažnějším typům, obvykle bývají pacienti po včasné léčbě zcela bez následků, někdy se nemusí ani přistoupit k chemoterapiím, které provází velká psychická i fyzická zátěž.

Příčiny rakoviny kůže

Rakovina kůže se nevytvoří jen tak z něčeho, podobně jako na rakovinu plic má velký vliv kouření, u rakoviny kůže mluvíme o škodlivém slunečním záření, které má na svědomí více než dvě třetiny případů rakoviny kůže. Zbytek, tedy poměrně nevelká skupina lidí, má k těmto nádorům genetické dispozice, které jsou bohužel neovlivnitelné.

Díky zvyšující se popularitě cestování a turismu roste počet lidí ve střední Evropě s diagnostikovanou rakovinou kůže, neboť stále častěji navštěvují země v teplejším klimatem, kde vystavují kůži vyšší intenzitě záření. Rakovina kůže obvykle vzniká na místech, které se opalují jen sporadicky, a jsou tedy bělejší a náchylnější.

Za posledních třicet let se v Čechách zvýšil počet lidí trpících rakovinou kůže až čtyřikrát. Nádor tohoto typu vzniká díky UVB záření, které napadá kožní buňky. Ty se pak nekontrolovatelně množí a vytvoří kožní nádor. Nepatrnou výhodou tohoto onemocnění oproti jiným typům rakoviny je fakt, že při výskytu na kůži je nádor vidět a je tedy snadnější ho včas odhalit a zahájit léčbu.

Příznaky

Že se vám na kůži tvoří nádor, není u rakoviny kůže zas tak těžké poznat, ať už jde o melanom, bazaliom nebo spinaliom, přičemž melanom můžeme ještě rozdělit do dvou kategorií – na ty, které vzniknou na původně zdravé kůži, kde se objeví jako barevná skvrna, která mění vzhled, a na ty, které rostou na mateřském znamínku. Na něm můžeme pozorovat změny tvaru, barvy, struktury a vystouplosti. Dalšími varovnými znaky rakoviny kůže by mělo být krvácení ze znaménka, ztvrdnutí, svědění, nebo pálení v oblasti znaménka.

Typy melanomu

 • Melanom šířící se povrchově

Přes polovinu všech případů rakoviny kůže tvoří právě melanom šířící se po povrchu, připadává mu na hlavu zhruba 65 % pacientů. Tento typ melanomu roste nejprve po povrchu na kůži a poté začne prostupovat hlouběji do dalších vrstev pokožky. Jak ho poznáte? Vypadá jako malý hrbolek na malé tmavě hnědé (nebo černé) nepravidelné plošce.

 • Melanom nodulární

Tento méně častý typ melanomu tvoří asi 20 % případů rakoviny kůže. Jednoznačně ho rozlišíte od ostatních tím, že od začátku vypadá jako vyvýšenina na kůži, což bohužel znamená, že nádor postupuje a roste do větší hloubky. Bývá tmavé barvy a jeho struktura je nezaměnitelná s mateřskými znaménky.

 • Melanom lentigo maligna

Třetí typ melanomu je typické zejména pro pacienty vyššího věku, ale to samozřejmě nevylučuje ani výskyt u mladých. Jde o plochy, na kterých se střídají různě stupně a odstíny světle a tmavě hnědé. Obvykle jde o větší skvrnu, která hraje několika barvami u okrajů i v prostředku.

 • Melanom akrolentiginózní

Poslední forma melanomu se objevuje nejčastěji na vzdálenějších částech těla, ať už jde o dlaně, či chodidla. Jde o plošku nebo výstupek tmavé barvy, kterou ale snadno můžeme zaměnit za mozol, bradavici či modřinku. Velmi těžká je diagnóza v nehtovém lůžku nebo na kůži pod nehty.

Na rozdíl od melanomu, bazaliom se nejčastěji objevuje na hlavě a krku. Je považován za zhoubný, přestože metastázuje zřídkakdy. Může ovšem způsobit deformaci okolních tkáních, kdy se do nich jeho buňky infiltrují. Poškození a likvidace může být nevratná.

Více než opalování, je k tvorbě nádoru rizikovější spálení kůže při opalování.

Co zmůžu doma?

Ať už máte podezření na rakovinu kůže a plánujete návštěvu lékaře, nebo jen trpíte obavami z onemocnění rakovinou kůže a tak se vyšetřujete pravidelně sami, důležité je si čas od času překontrolovat svoji kůži. K samovyšetření rakoviny kůže vám stačí pouze zrcadlo, malé zrcátko na části těla, kam v nástěnném zrcadle neohlédnete a dobře osvětlená místnost, žádné jiné pomůcky nebudou potřeba. Prohlédněte si celé své tělo, pečlivě prozkoumejte, zda se vám na kůži nebo pod ní nedělá nějaký útvar, skvrna či jen náznak zabarvení, který tam doteď nebyl, a pokud ano, vydejte se vyhledat lékařskou pomoc. Rakovinu kůže není radno podceňovat!

Velmi pečlivě by měli svá znaménka a pihy sledovat lidi, u kterých přes záplavu zrzavých pih nevidíte obličej. Navzdory neuvěřitelné roztomilosti, jakou se tito lidé honosí, jsou ve velkém ohrožení, co se týče vzniku nádoru – přes velké množství teček si nemusí všimnout změny na kůži, případně ji mohou mylně považovat za některou z mnoha ostatních pih. Nepodceňovat však příznaky je v tomto případě klíčem k úspěchu – čím dříve se pacient dostane do rukou lékaře, tím větší je šanc na úplně vyléčení bez následků.

Obzvlášť velkou pozornost věnujte svým znaménkům, jejich změnám, barvě a tvaru. Je samozřejmé, že pokud se vaše znaménka pozmění, vyděsí vás to. Můžete si tedy položit těchto několik základních otázek, jejichž zodpovězení by vám mělo napovědět, zda panikaříte oprávněně či nikoliv – zda by se o rakovinu kůže mohlo jednat.

 • Je znaménko symetrické?

Symetrie není úplně silná stránka rakoviny kůže. Pokud najdete skvrnu nebo znaménko, které je naprosto kulaté, máte popravdě jen malou šanci, že by se mohlo jednat o rakovinu kůže.

 • Jaké má znaménko ohraničení?

Skvrny na kůži s ostře viditelnými ohraničením jsou rozhodně menším problémem, než ty, které vypadají „rozmazaně“. Pokud na sobě zpozorujete takové neostře ohraničené znaménko, které se může postupem času i „rozpliznout“ do okolí, vyrazte k lékaři, neohraničenost je příznakem rakoviny kůže.

 • Jaký má znaménko průměr?

Pokud se vaše znaménko zvětšuje, anebo má samo o sobě průměr větší než půl centimetru, pravděpodobně je s ním něco v nepořádku, je tu vysoká šance, že bude zhoubné. Pokud na některém svém znaménku pravidelně pozorujete, že se jeho velikost mění a rozpíná se, může jít o příznak rakoviny kůže!

 • Jakou má znaménko barvu?

Hnědá barva na znaménkách po kůži je v pořádku, černá už je ovšem problém. Obdobně je na tom hnědá, pokud je ve více odstínech vedle sebe – flekaté znaménko nevěstí nic dobrého.

 • Jaký má znaménko povrch?

Klasická piha na kůži je hladká, hrbolky signalizují nebezpečí. Pokud máte na kůži výstupky anebo je povrch znaménka výrazně odlišný od ostatních na pokožce, může se jednat o zhoubný nádor. Příznakem rakoviny kůže může být i jedna nerovnost, která na znaménku vyroste.

Jak vypadá vyšetření u lékaře?

Jakmile pojmete jakékoliv podezření ohledně úkazu na své kůži, ať už deformovaného znaménka, či skvrně na pokožce, je rychlá návštěva lékaře velmi důležitým krokem – rakovina kůže sice bývá málokdy smrtelnou, ovšem i tak se jedná o nebezpečný nádor, který by rozhodně neměl dostat příležitost se kvůli zanedbání zvětšovat a dále šířit.

V některých případech vám postačí navštívit dermatologa, který může nádor poznat i pohledem bez využití přístrojů. Někdy to ovšem není tak jednoduché a je nutné využít některé z pomocných metod, například dermatoskopie. Spolehlivým vyšetřením je biopsie, tedy odebrání malého vzorku postižené tkáně, jejímž rozborem je s jistotou určí, z jakého důvodu se změnil její vzhled, a tedy vyvrátí či potvrdí diagnózu. Patolog vám pak po mikroskopickém vyšetření tkáně dokáže říci, na čem jste.

Léčba není náročná

Pokud se potvrdí podezření na zhoubný nádor, bude vám chirurgicky vyjmut – hlavním cílem je zbavit tělo veškerých jeho buněk. Odstraní se tedy celý nádor i s dostatečným množstvím zdravé kůže, aby se zabránilo přežití některých buněk. Spolu s nádorem vám bude během operace odebráno i veškeré množství mízních uzlin v dané lokalitě (podpaží nebo tříslo), aby se zabránilo dalšímu šíření.

Po operaci je pacient dlouhodobě sledován, po dobu pěti let dochází každých 6 měsíců na kontrolu do melanomové ambulance, kde je jeho stav zaznamenáván. Ozařování, chemoterapie a celková léčba jsou stanovovány velmi individuálně a záleží na konkrétním pacientovi a celému průběhu onemocnění, s čím se bude muset potýkat.

Nepodceňujte prevenci

Jak již bylo řečeno, příčinou onemocnění bývá ve většině případů sluneční záření, přesněji jeho UVB složka. Pro přecházení vzniku rakoviny kůže je tedy zásadní naučit e jak správně pobývat na slunci, jak svou kůži chránit a jak předcházet komplikacím, které by mohly ke vzniku nádoru vést.

Opalovací krémy se správným faktorem jsou základ!
 • Ochrana v dětství

Velmi důležitým faktorem při ochraně kůže proti rakovině je správná ochrana dítěte před sluncem. Nejvíce náchylní k melanomům jsou totiž lidé, kteří se v mládí a dětství často spalovali. Více, než opalování, je totiž vzhledem k tvorbě nádoru rizikovější právě spálení – spálená kůže je nejcitlivější k jakémukoliv podráždění. Dát si tedy záležet s ochranou dítěte rozhodně není přežitek. Děti by měly vycházet na slunce s pokrývkou hlavy, nejlépe zahalené do oblečení (samozřejmě světlé barvy, aby se v černém zbytečně neuvařily), a i navzdory těmto opatřením by měly být namazané opalovacím krémem s vysokým ochranným faktorem.

 • Opalovací krémy

Krémy by ostatně neměli zanedbávat ani dospělí. Opalovací krémy aplikujte na všechny odhalené části těla nejméně 20 minut předtím, než vyrazíte na slunce. Některé zdroje dokonce nabádají se mazat opalovacím krémem minimálně s faktorem 15, i když se chystáte jen na klasický pracovní den ve městě – ani se nemusíte slunit na dovolené u moře.

A co vlastně znamenají ta čísla na obalech? Faktor uvedený na krému nám říká, jaký podíl sluneční záření bude vpuštěn do kůže. U faktoru 10 je to jedna desetina, u faktoru 50 jen jedna padesátina. Obecně platí zásada, že čím světlejší pokožku lidé mají, tím vyšší by měl automaticky být faktor na opalovacím krému, který používají.

Kromě aplikace opalovacího krému je důležitá zejména správná aplikace. Tedy že krém nanášíme v dostatečné míře na suchou čistou pokožku, aby se dokázal správně vstřebat. Pokud se namažete sotva vylezete ze sprchy, sami pocítíte, že to není úplně správný postup, stejně tak jako když se budete mazat venku v prašném prostředí. Na dovolené, kde se střídavě povalujete na pláži a rácháte ve vodě, je dobré automaticky sahat po voděodolných krémech, které ponoření pod slanou hladinu vydrží a nesmyjí se při prvním kontaktu s vodou. I tak ale mějte na paměti, že namazat se ráno do večera opravdu nevystačí. Ochrannou vrstvu je třeba každé dvě až tři hodiny obnovovat, abyste zamezili smytí krému a neleželi náhle na pláži úplně nenamazaní.

 • Denní doba

Od malička nás učili, že v poledne nemáme na slunci co dělat, protože tou dobou jsou sluneční paprsky nejsilnější a nejsnadněji tak přijdeme k úhoně v podobě spálených ramen. Od té doby se nic nezměnilo, jen už tyto zákazy chození ven nijak moc nerespektujeme. Zvláště na dovolené se však vyplatí je dodržovat- mezi dvanáctou a třetí hodinou odpoledne bychom si měli dát polední klid na pokoji, případně se natáhnout u bazénu do stínu stromů či slunečníku, abychom na sebe nenechali ty nejdrastičtější paprsky dopadat přímo.

Nejtepleji ale nemusí být jenom mezi dvanáctou a třetí. Například pokud se chytáte na túru, výlet, výšlap a podobné akce, kde hrozí, že budete muset na odhalených ramenou s batohem celý den snášet sluneční žár, informujte se předem, v kolik hodin nastává teplotní vrchol – může to být okolo páté odpoledne, ale i dříve, a tou dobou dbejte na namazání opalovacím krémem stejně pečlivě, jako by bylo pravé poledne. Předejdete tak spálené kůži, která kromě rizika vzniku rakoviny představuje i velmi nepříjemnou bolestivou obtíž, bez které se na pěším výletu rádi obejdeme.

Diskuze k článku

Zadejte svůj komentář
Zadejte své jméno